strona główna o wydziale studia   historia badania naukowe kontakt

Jakość kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (w latach 2016-2020)


Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (w latach 2012-2016)

Przewodniczący - prof. dr hab. Zdzisław Noga
Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia - dr hab. prof. UP Marek Wilczyński
Koordynatorzy ds. Jakości Kształcenia:
Instytut Filozofii i Socjologii:

 • Dr hab. prof. UP Antoni Szwed - etyka
 • Dr hab. Kazimierz Mrówka - filozofia
 • Dr Michał Warchala - socjologia
 • Instytut Historii:

 • Dr Urszula Kicińska - antropologia historyczna
 • Dr Piotr Trojański - historia
 • Instytut Politologii:

 • Dr Agata Nodżak - administracja
 • Dr Urszula Kosielińska-Grabowska - bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Dr Agata Tasak - politologia
 • Dr Łukasz Stach - stosunki międzynarodowe
 • Nauczyciele akademicy reprezentujący kierunki studiów:
  Instytut Filozofii i Socjologii:

 • Dr Stefania Lubańska - etyka
 • Dr Włodzimierz Heflik - filozofia
 • Dr Małgorzata Krywult-Albańska - socjologia
 • Instytut Historii:

 • Dr Agnieszka Słaby - antropologia historyczna
 • Dr Konrad Meus - historia
 • Instytut Politologii:

 • Dr hab. prof. UP Stanisław Kilian - administracja
 • Dr hab. prof. UP Roman Kochnowski - bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Prof. dr hab. Andrzej Jaeschke - politologia
 • Dr hab. prof. UP Andrzej Madera- stosunki międzynarodowe
 • Dr hab. prof. UP Jan Rydel - studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie (międzywydziałowe)
 • Przedstawiciele doktorantów:

 • Mgr Konrad Pyznar - filozofia
 • Mgr Karolina Szlęzak - historia
 • Mgr Krzysztof Barcik - nauki o polityce
 • Przedstawiciele studentów:

 • Maria Michalik - administracja
 • Ewelina Janowska - antropologia historyczna
 • Marcin Gajewski - bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Paulina Mostek - etyka
 • Anna Czulak - filozofia
 • Łucja Kuboń - historia
 • Konrad Zdziechowicz - politologia
 • Karolina Głownia- socjologia
 • Anna Lasek - stosunki międzynarodowe


 • Wydział Humanistyczny
  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  Kraków 2004 - 2013

  Dziekanat
  tel. (+48 12) 662 61 00, fax (+48 12) 662 60 97,
  studia stacjonarne tel. 12 662 60 98, 12 662 60 38
  studia niestacjonarne tel. 12 662 60 99
  e-mail: dz_hum@up.krakow.pl
  Uniwersytet Pedagogiczny