strona główna o wydziale studia   historia badania naukowe kontakt

Studia

Studia stacjonarne

Etyka - mediacje i negocjacje - studia I i II stopnia


Filozofia - studia I i II stopnia


Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka - studia I stopnia


Historia - studia I i II stopnia


Socjologia - studia I i II stopnia


Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie - studia II stopnia


Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe - studia I stopnia


Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi - studia I stopnia


Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo - studia I stopnia.Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2004 - 2013

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 00, fax (+48 12) 662 60 97,
studia stacjonarne tel. 12 662 60 98, 12 662 60 38
studia niestacjonarne tel. 12 662 60 99
e-mail: dz_hum@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny