strona główna o wydziale studia   historia badania naukowe kontakt

O Wydziale

Strategia rozwoju Wydziału Humanistycznego w latach 2014-2020

Strategia rozwoju Wydziału Humanistycznego w latach 2014-2020

Uchwała o zatwierdzeniu projektu Strategii rozwoju Wydziału Humanistycznego w latach 2014-2020

Zespół ds. Strategii rozwoju Wydziału Humanistycznego w latach 2014-2020


Struktura Wydziału

Instytut Filozofii i Socjologii
Instytut Historii i Archiwistyki
Biblioteka Wydziału Humanistycznego

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

1. Doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w zakresie dyscyplin:

 • historia
 • 2. Doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w zakresie dyscyplin:

 • historia
 • filozofia
 • Wydział prowadzi:

 • Studia doktoranckie w zakresie historii
 • Studia doktoranckie w zakresie filozofii
 • Studia podyplomowe
 • Studia I stopnia
 • Studia II stopnia


 • Wydział Humanistyczny
  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  Kraków 2004 - 2013

  Dziekanat
  tel. (+48 12) 662 61 00, fax (+48 12) 662 60 97,
  studia stacjonarne tel. 12 662 60 98, 12 662 60 38
  studia niestacjonarne tel. 12 662 60 99
  e-mail: dz_hum@up.krakow.pl
  Uniwersytet Pedagogiczny