strona główna o wydziale studia   historia badania naukowe kontakt

Postępowania

Postępowania w przewodach doktorskich i habilitacyjnych


Rozprawa doktorska mgra Leszka Goryckiego

recenzja - recenzja - dr hab. prof. AIK Filip Musiał
recenzja - dr hab. prof. UP Anna Zapalec

Rozprawa doktorska mgra Konrada Pyznara

streszczenie rozprawy
recenzja - dr hab. Dariusz Kubok
recenzja - dr hab. prof. UKSW Joanna Komorowska

Rozprawa doktorska mgr Barbary Hartman

streszczenie rozprawy
recenzja - prof. dr hab. Jadwiga Mizińska
recenzja - dr hab. prof. UJ Paweł Dutkiewicz

Rozprawa doktorska mgr Anny Szarek

streszczenie rozprawy
recenzja - dr hab. prof. UJ Sławoimr Sprawski
recenzja - dr hab. prof. UW Bartosz Kontny

Rozprawa doktorska mgr Karoliny Trzeskowskiej

streszczenie rozprawy
recenzja - dr hab. prof. KUL Sławomir Łukasiewicz
recenzja - prof. dr hab. Marek Ney-Krwawicz

Rozprawa doktorska mgra Piotra Rypienia

streszczenie rozprawy
recenzja - prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek
recenzja - dr hab. prof. UP Anna Zapalec.pdf

Rozprawa doktorska mgra Piotra Chmielowca

streszczenie rozprawy
recenzja - prof. dr hab. Mirosław Golon.pdf
recenzja - prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek.pdf

Rozprawa doktorska mgr Anny Jankowskiej - Nagórki

streszczenie rozprawy
recenzja - prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow
recenzja - prof. dr hab. Norbert Kasparek.pdf

Rozprawa doktorska mgra Pawła Mazura

recenzja - dr hab. prof. Ignatianum Filip Musiał
recenzja - dr hab. prof. UP Anna Zapalec

Rozprawa doktorska mgra Łukasza Cieślika

streszczenie rozprawy
recenzja - prof. dr hab. Lilianna Kiejzik.pdf
recenzja - prof. dr hab. Tadeusz Gadacz

Rozprawa doktorska mgra Pawła Suchanka

streszczenie rozprawy
recenzja - dr hab. Janusz Pezda
recenzja - dr hab. Rafał Kowalczyk

Rozprawa doktorska mgra Łukasza Połomskiego

streszczenie rozprawy
recenzja - dr hab. prof. UEK Krzysztof Broński
recenzja - prof. dr hab. Jadwiga Hoff

Rozprawa doktorska mgr Marty Winkler

streszczenie rozprawy
recenzja - prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński
recenzja - prof. dr hab. Tadeusz Gadacz

Rozprawa doktorska mgr Moniki Andrasz-Mrożek

streszczenie rozprawy
recenzja - prof. zw. dr hab. Jacek Purchla
recenzja - dr hab. Ryszard Tomczyk, prof. US

Rozprawa doktorska mgra Witolda Wieteski

streszczenie rozprawy
recenzja - Ks. prof. UPJPII dr hab. Jarosław Jagiełło
recenzja - dr hab. Krzysztof Mech

Rozprawa doktorska mgra Krzysztofa Kunisza

streszczenie rozprawy
recenzja - prof. zw. dr hab. Jan Szmyd
recenzja - dr hab. Paweł Dutkiewicz

Rozprawa doktorska mgra Krzysztofa Kloca

streszczenie rozprawy
recenzja - prof. dr hab. Marek Kornat
recenzja - prof. dr hab. Włodzimierz Suleja

Rozprawa doktorska mgr Natalii Gizy

streszczenie rozprawy
recenzja - prof. dr hab. Maria Bogucka
recenzja - prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk

Rozprawa doktorska mgr Klaudii Skrężyny

streszczenie rozprawy
recenzja - prof. Ryszard Szczygieł
recenzja - prof. Waldemar Kowalski

Rozprawa doktorska mgr Agnieszki Baran

streszczenie rozprawy
recenzja - ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII
recenzja - dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK

Rozprawa doktorska mgr Agnieszki Rostalskiej

streszczenie rozprawy
recenzja - dra hab. Marka Szymańskiego
recenzja - dra hab. prof. UP Pawła Sajdka

Rozprawa doktorska mgra Wojciecha Frycza

streszczenie rozprawy
recenzja - dr hab. Jaromir Brejdak, prof. US
recenzja - prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP

Rozprawa doktorska mgr Justyny Wieczorek

streszczenie rozprawy
recenzja - prof. dr hab. Waldemar Kowalski
recenzja - prof. dr hab. Cezary Kuklo


Rozprawa doktorska mgr Gabriela Szustera

streszczenie rozprawy
recenzja - prof. dr hab. Hanna Wójcik-Łagan
recenzja - dr hab. Wacław Wierzbieniec


Rozprawa doktorska mgr Macieja Urbanka

streszczenie rozprawy
recenzja - dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek, prof. UO
recenzja - prof. dr hab. Adam Węgrzecki


Rozprawa doktorska mgr Katarzyny Śleziak

streszczenie rozprawy
recenzja - dr hab. prof. UEK Krzysztof Broński
recenzja - prof. dr hab. Wiesław Caban


Rozprawa doktorska mgra Przemysława Jędrzejewskiego

streszczenie rozprawy
recenzja - dr hab. Ewa Danowska
recenzja - dr hab. Jerzy Gordziejew


Rozprawa doktorska mgr Anny Penkały

streszczenie rozprawy
recenzja - prof. Dorota Żołądź-Strzelczyk
recenzja - prof. Cezary Kuklo


Rozprawa doktorska mgra Andrzeja Serafina

streszczenie rozprawy
recenzja - prof. Janusz Mizera
recenzja - prof. Piotr Augustyniak


Rozprawa doktorska mgra Michała Chmielowskiego

streszczenie rozprawy w języku polskim
recenzja - prof. Adam Chmielewski
recenzja - prof. Piotr Bartula


Rozprawa doktorska mgra Pawła Sznajdera - dyscyplina filozofia

autoreferat rozprawy doktorskiej
recenzja - prof. dr hab. Marek Szulakiewicz
recenzja - ks. dr hab. Joachim Piecuch, prof. UO


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Martyny Grądzkiej

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 22 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2, Instytut Historii, sala 337, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Martyny Grądzkiej.

Tytuł rozprawy: "Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939-1945)"

Więcej informacji


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Dawida Kopy

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 13 maja 2015 r. o godz. 12.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2, Instytut Historii, sala 337, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Dawida Kopy.

Tytuł rozprawy: "Agnieszka von Habsburg i jej rządy w księstwie świdnicko-jaworskim w latach 1368-1392"

Więcej informacji


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Przeszło

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 22 maja 2015 r. o godz. 11.30 w budynku przy ul. Podchorążych 2, Instytut Historii, sala 337, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Magdaleny Przeszło.

Tytuł rozprawy: "Technologie informacyjne i komunikacyjne jako instrument mobilizacji politycznej"

Więcej informacji


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Berkowicz

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 29 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2, Instytut Historii, sala 337, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Magdaleny Berkowicz.

Tytuł rozprawy: "Formacja sterowców niemieckiej marynarki wojennej w okresie I wojny światowej"

Więcej informacji


Rozprawa doktorska mgr Marty Macury

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 12 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2, Instytut Historii, sala 337 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Marty Macury.

Tytuł rozprawy: "Wpływ studiów licencjackich z historii na kształtowanie świadomości historycznej studentów"

Więcej informacji w pliku


Rozprawa doktorska mgr Doroty Felcenloben

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 6 listopada 2014 r. o godz. 12.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2, Instytut Historii, sala 337 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Doroty Felcenloben.

Tytuł rozprawy: "Wodziccy z Kościelnik. Dzieje rodziny"

Więcej informacji w pliku


Rozprawa doktorska mgra Łukasza Przemysława Mazura

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 14 lipca 2014 r. o godz. 12.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2, Instytut Historii, sala 337 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Przemysława Mazura.

Tytuł rozprawy: "Kształtowanie się idei narodowej Łemków w XX wieku"

Więcej informacji w pliku


Rozprawa doktorska mgra Łukasza Martyniaka

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 9 lipca 2014 r. o godz. 11.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2, Instytut Historii, sala 337 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Łukasza Martyniaka.

Tytuł rozprawy: "Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Konzentrationslager Auschwitz (1940-1945). Polityka i praktyka"

Więcej informacji w pliku


Rozprawa doktorska mgr Doroty Żurek

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 27 czerwca 2014 r. o godz. 12.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2, Instytut Historii, sala 337 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Doroty Żurek.

Tytuł rozprawy: "Socjotopografia Chrzanowa do połowy XVII wieku"

Więcej informacji w pliku


Rozprawa doktorska mgra Piotra Magiery

Recenzja dr hab. prof. AJD M. Antoniewicz.pdf
Recenzja dr hab. prof. UMK T. Kempa
Streszczenie


Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2004 - 2013

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 00, fax (+48 12) 662 60 97,
studia stacjonarne tel. 12 662 60 98, 12 662 60 38
studia niestacjonarne tel. 12 662 60 99
e-mail: dz_hum@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny