strona główna o wydziale studia   historia badania naukowe kontakt

O Wydziale

Pracownicy Dziekanatu

Dziekanat

Kierownik - mgr inż. Teresa Jeszke
pok. 130,
tel. 12- 662-60-97, 12-662-61-00,
e-mail: dz_hum@up.krakow.pl


Studia stacjonarne

pok. 129a
telefon 12-662-60-98

mgr Karolina Depta-Skowronek
Elżbieta Kucharczyk


Studia niestacjonarne

pok. 129
telefon 12-662-60-99

mgr Joanna Kowalska
mgr Karolina Matysik
mgr Jolanta F±fara


Studia doktoranckie

pok. 129
telefon 12-662-60-99

mgr Karolina Matysik


Studia podyplomowe

pok. 129
telefon 12-662-60-99

mgr Joanna KowalskaWydział Humanistyczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2004 - 2013

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 00, fax (+48 12) 662 60 97,
studia stacjonarne tel. 12 662 60 98, 12 662 60 38
studia niestacjonarne tel. 12 662 60 99
e-mail: dz_hum@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny