strona główna o wydziale studia   historia badania naukowe kontakt

Postępowania

Postępowania w przewodach doktorskich i habilitacyjnych


Postępowanie habilitacyjne dra Mariusza Majewskiego,

Komisja habilitacyjna
Autoreferat w języku polskim
Wniosek
Recenzja - dr hab. Edward Malak
Recenzja - dr hab. prof. UP Marek Herma.pdf
Recenzja - prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz
Uchwała RW - nadanie stopnia


Postępowanie habilitacyjne dr Anna Zapalec,

Komisja habilitacyjna
Autoreferat w języku polskim
Wniosek
Recenzja prof. Albin Głowacki
Recenzja prof. Jacek Chrobaczynski
Recenzja prof. Krzysztof Kania
Uchwała RW - nadanie stopnia


Postępowanie habilitacyjne dr Agnieszka Lipska-Sondecka, nauki społeczne - nauki o polityce

Komisja habilitacyjna
Autoreferat w języku polskim
Wniosek
Recenzja prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski
Recenzja prof. dr hab. Andrzej Jaeschke
Recenzja prof. dr hab. Ludwik Habuda
Uchwała RW - odmowa nadania


Postępowanie habilitacyjne dra Roberta Kłaczyńskiego
nauki społeczne - nauki o polityce, spec. polityka gospodarcza

Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP
Recenzja - prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska
Recenzja - prof. dr hab. Andrzej Skrzypek
Uchwała RW - nadanie stopnia


Postępowanie habilitacyjne dr Hubert Chudzio, nauki humanistyczne - historia

Komisja habilitacyjna
Autoreferat w języku polskim / w języku angielskim
Wniosek
Recenzja prof. dr hab. Norbert Kasparek
Recenzja dr hab. Krzysztof Marchlewicz, prof. UAM
Recenzja dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, prof. UŁ
Uchwała RW - nadanie stopnia


Postępowanie habilitacyjne dr Ryszard Michalak, nauki społeczne - nauki o polityce

Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja prof. dr hab. Andrzej Piasecki
Recenzja prof. dr hab. Michał Pietrzak
Recenzja prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski
Uchwała RW - nadanie stopnia


Postępowanie habilitacyjne dr Józef Brynkus, nauki humanistyczne - historia

Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński
Recenzja dr hab. Grażyna Pańko, prof. w UWr.
Recenzja dr hab. Barbara Wagner prof. UW
Uchwała RW - nadanie stopnia


Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2004 - 2013

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 00, fax (+48 12) 662 60 97,
studia stacjonarne tel. 12 662 60 98, 12 662 60 38
studia niestacjonarne tel. 12 662 60 99
e-mail: dz_hum@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny