strona główna o wydziale studia   historia badania naukowe kontakt

Postępowania

Postępowania o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych

Postępowanie dra hab. Romana Kochnowskiego

Uchwała o wszczęciu postępowania
Uchwała o powołaniu kandydatów na recenzentów
Decyzja Centralnej Komisji o powołaniu recenzentów


Postępowanie dra hab. Janusza Majcherka

Uchwała o wszczęciu postępowania
Uchwała o powołaniu kandydatów na recenzentów
Decyzja Centralnej Komisji o powołaniu recenzentów
Uchwała o poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora drowi hab. Januszowi Majcherkowi


Postępowanie dr hab. Janusza Krupińskiego

Uchwała o wszczęciu postępowania
Uchwała o powołaniu kandydatów na recenzentów
Decyzja Centralnej Komisji o powołaniu recenzentów
Uchwała o poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora drowi hab. Januszowi Krupińskiemu


Postępowania w przewodach doktorskich i habilitacyjnych


  postępowania habilitacyjne
  przewody doktorskie
  nadane stopnie doktora

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2004 - 2013

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 00, fax (+48 12) 662 60 97,
studia stacjonarne tel. 12 662 60 98, 12 662 60 38
studia niestacjonarne tel. 12 662 60 99
e-mail: dz_hum@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny