strona główna o wydziale studia   historia badania naukowe kontakt

Studia

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe


Instytut Filozofii i Socjologii:
- Komunikacja audiowizualna - tworzenie i badanie przekazów medialnych
- Nauczanie etyki
- Socjologia i psychologia organizacji i zarządzania
- Wiedza o kulturze i zarządzanie kulturą
- Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie
- Wielokulturowość i różnorodność wyznaniowa we współczesnym świecieInstytut Historii i Archiwistyki:
- Cracoviana - miasto i region w turystyce
- Historia i wiedza o społeczeństwie
- Totalitaryzm-Nazizm-Holokaust
- Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
- Zarządzanie dokumentacją, infobrokerstwo i archiwistykaWydział Humanistyczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2004 - 2013

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 00, fax (+48 12) 662 60 97,
studia stacjonarne tel. 12 662 60 98, 12 662 60 38
studia niestacjonarne tel. 12 662 60 99
e-mail: dz_hum@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny