strona główna o wydziale studia   historia badania naukowe kontakt

Strona główna

Aktualności

Zmiana godzin dyżuru

Zmiana godzin dyżuru Kierownika Studiów Doktoranckich prof. dr hab. Jerzego Rajmana we wtorek 19. 12. 2017 r., tego dnia dyżur odbędzie się w godzinach na 15.00-16.30


Organizacja zimowej sesji egzaminacyjnej

Organizacja zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akad. 2017/2018 na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych


Decyzja Dziekana o terminie sesji poprawkowej

Decyzja Dziekana w sprawie zmiany terminu sesji poprawkowej


Egzaminy dyplomowe

Zarządzenie Dziekana Wydziału Humanistycznego w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dyplomowych z dnia 1 października 2016 r.


Decyzja Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 1 października 2016 r. w sprawie składania dokumentów w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowegoWydział Humanistyczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2004 - 2013

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 00, fax (+48 12) 662 60 97,
studia stacjonarne tel. 12 662 60 98, 12 662 60 38
studia niestacjonarne tel. 12 662 60 99
e-mail: dz_hum@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny