strona główna o wydziale studia   historia badania naukowe kontakt

Studia

Studia doktoranckie

Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Humanistycznym

prof. dr hab. Jerzy Rajman

Dyżury:
poniedziałek: 18.00-19.00 (e-dyżur)
wtorek: 15.00-16.30 (Instytut Historii, pok. 519a)
środa: 13.00-14.30 (Instytut Historii, pok. 519a)


Uwaga!

Zmiana godzin dyżuru we wtorek 19. 12. 2017 r., tego dnia dyżur odbędzie się w godzinach na 15.00-16.30

Zasady egzaminowania z języków obcych studentów

Zasady egzaminowania z języków obcych studentówRekrutacja na studia doktoranckie 2018/2019

Na studia w zakresie historii i filozofii mogą być przyjmowani absolwenci wszystkich kierunków studiów posiadający stopień magistra lub równorzędny.

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie

W dniu 04.06.2018 roku został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji dla kandydatów na studia III stopnia.
System dostępny jest pod adresem: https://rekrutacja-elektroniczna.up.krakow.pl


Dokumenty potrzebne do otwarcia przewodu doktorskiego

Dokumenty potrzebne do otwarcia przewodu doktorskiego
Informacja o przetwarzaniu danych
Kwestionariusz osobowy
Wykaz nadanych stopni doktora na Wydziale Humanistycznym

Stopnie doktora na Wydziale Humanistycznym

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2004 - 2013

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 00, fax (+48 12) 662 60 97,
studia stacjonarne tel. 12 662 60 98, 12 662 60 38
studia niestacjonarne tel. 12 662 60 99
e-mail: dz_hum@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny