strona główna o wydziale studia   historia badania naukowe kontakt

Studia

Studia doktoranckie

Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Humanistycznym

prof. dr hab. Jerzy Rajman

Dyżury:
poniedziałek: 18.00-19.00 (e-dyżur)
wtorek: 17.00-18.30 (Instytut Historii, pok. 519a)
środa: 13.30-15.00 (Instytut Historii, pok. 519a)


Uwaga!

Zmiana godzin dyżuru we wtorek 19. 12. 2017 r., tego dnia dyżur odbędzie się w godzinach na 15.00-16.30

Zasady egzaminowania z języków obcych studentów

Zasady egzaminowania z języków obcych studentówRekrutacja na studia doktoranckie 2018/2019

Na studia w zakresie historii i filozofii mogą być przyjmowani absolwenci wszystkich kierunków studiów posiadający stopień magistra lub równorzędny.

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie
Wzór podania
Kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie
Ankieta kandydata na studia doktoranckie w zakresie filozofii
Ankieta kandydata na studia doktoranckie w zakresie historii


Dokumenty potrzebne do otwarcia przewodu doktorskiego

Dokumenty potrzebne do otwarcia przewodu doktorskiego
Wykaz nadanych stopni doktora na Wydziale Humanistycznym

Stopnie doktora na Wydziale Humanistycznym

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2004 - 2013

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 00, fax (+48 12) 662 60 97,
studia stacjonarne tel. 12 662 60 98, 12 662 60 38
studia niestacjonarne tel. 12 662 60 99
e-mail: dz_hum@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny