strona główna o wydziale studia   historia badania naukowe kontakt

Studia

Studia doktoranckie

Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Humanistycznym

prof. dr hab. Jerzy Rajman

Dyżury:
poniedziałek: 18.00-19.00 (e-dyżur)
wtorek: 17.00-18.30 (Instytut Historii, pok. 519a)
środa: 13.30-15.00 (Instytut Historii, pok. 519a)


Uwaga!

W dniach 6 oraz 7 listopada 2018 r. Kierownik Studiów Doktoranckich prof. dr hab. Jerzy Rajman odwołuje swój dyżur.

Zasady egzaminowania z języków obcych studentów

Zasady egzaminowania z języków obcych studentówRekrutacja na studia doktoranckie 2018/2019

Na studia w zakresie historii i filozofii mogą być przyjmowani absolwenci wszystkich kierunków studiów posiadający stopień magistra lub równorzędny.

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie

W dniu 04.06.2018 roku został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji dla kandydatów na studia III stopnia.
System dostępny jest pod adresem: https://rekrutacja-elektroniczna.up.krakow.pl


Dokumenty potrzebne do otwarcia przewodu doktorskiego

Dokumenty potrzebne do otwarcia przewodu doktorskiego
Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
Kwestionariusz osobowy
Wykaz nadanych stopni doktora na Wydziale Humanistycznym

Stopnie doktora na Wydziale Humanistycznym

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2004 - 2013

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 00, fax (+48 12) 662 60 97,
studia stacjonarne tel. 12 662 60 98, 12 662 60 38
studia niestacjonarne tel. 12 662 60 99
e-mail: dz_hum@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny