strona główna o wydziale studia   historia badania naukowe kontakt

Strona główna

Aktualności

Dziekanat Wydziału Humanistycznego informuje, że weekendowe dyżury Dziekanatu odbędą się w następujących terminach:

  • 16 marca 2019 r.
  • 13 kwietnia 2019 r.
  • 18 maja 2019 r.
  • 15 czerwca 2019 r.

Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2018/2019 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych


Organizacja zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2018/2019 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych


Zmiana terminu sesji poprawkowej dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia


Nagroda Stowarzyszenia Historyków Starożytności dla profesora dra hab. Marka Wilczyńskiego,

Kapituła nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności przyznała prof. drowi hab. Markowi Wilczyńskiemu - pracownikowi Instytutu Historii i Archiwistyki, nagrodę za najwybitniejszą książkę poświęconą starożytności. Praca zatytułowana Gejzeryk i "czwarta wojna punicka" została opublikowana w 2016 r. przez Wydawnictwo Napoleon V. Wręczenie nagrody nastąpi w dniu 25 lutego 2018 r. w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Serdecznie gratulujemy!


Organizacja zimowej sesji egzaminacyjnej

Organizacja zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akad. 2017/2018 na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych


Egzaminy dyplomowe

Zarządzenie Dziekana Wydziału Humanistycznego w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dyplomowych z dnia 1 marca 2018 r.


Decyzja Dziekana Wydziału Humanistycznego w sprawie składania dokumentów w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.


Decyzja Dziekana Wydziału Humanistycznego w sprawie promotorów i recenzentów prac dyplomowychWydział Humanistyczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2004 - 2013

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 00, fax (+48 12) 662 60 97,
studia stacjonarne tel. 12 662 60 98, 12 662 60 38
studia niestacjonarne tel. 12 662 60 99
e-mail: dz_hum@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny